<

Inner Change

Hypnosterapi-Reiki-Massage

Välkommen till Inner change! 
Jag heter Mikael Ohvanainen och arbetar med hypnosterapi, reiki och massage. Jag är utbildad och diplomerad i hypnos och suggestionsterapi samt som regressionsterapeut av Svenska Skolan för Etisk & Analytisk Hypnoterapi (SSEAH). Under några år har jag också studerat och praktiserat olika former av terapeutisk beröring/healing och är bland annat reiki master. Har även diplom som friskvårdsmassör genom Stockholm Massage Academy. Inner change är till för alla er som vill utvecklas personligen på ett djupare plan samt få nya insikter och erfarenheter genom hypnosens och healingens spännande värld. Se övriga flikar för att läsa mer om de olika terapierna och de tjänster som erbjuds.

Kom ihåg att du kan använda dig av friskvårdsbidraget till både massage, reiki och även hypnos om det är för stressreducering.