<
Bokning
Sker via min mejladress eller ett sms. Du berättar vilken behandling du är intresserad av och kan även nämna vilka tider som skulle kunna passa dig. Sedan kontaktar jag dig och vi kommer överens om en dag och tid som är lämplig och därefter så skickar jag en bokningsbekräftelse. All betalning sker efter färdig behandling via faktura eller swish. Jag arbetar som egenanställd hos cool company vilket innebär att de har hand om all fakturering och sköter skatter och sociala avgifter åt mig och jag är även försäkrad därigenom.

Ålders gräns/återbud
18 års ålders gräns gäller vid all bokning.
Eventuellt återbud lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Vid uteblivet besök på bokad tid så debiteras hela summan.

Kontakt/Praktik
Mikael Ohvanainen
Mob 0760-111514
mikael.ohvanainen@gmail.com

Priser
Hypno specialterapi                             1500 kr/Ca 90 min
Hypnos regression/tidigare liv       1200 kr/60-90 min
Hypnos och suggestionsterapi        900 kr/60 min 
Hypno reiki healing                                450 kr/30 min, 60 min 750 kr
Reiki                                                               300 kr/30 min, 60 min 500 kr
Reiki distans                                               200 kr/30 min 
Helande massage                                    300 kr/30 min, 60 min 500 kr

Ni vet väl om att ni kan använda er av friskvårdsbidraget till massage, reiki samt hypnos om det är för att reducera stress.

Hypnos och suggestionsterapin kan även utföras som en generell behandling  till exempel för ökad självkänsla/ självförtroende för en grupp om minst 5 personer. Priset är då 300 kr/person eller ett totalpris på 1500 kr om antalet är färre än 5 st.
Alla hembesök eller behandlingar som sker på annan plats diskuteras och prissätts alltid individuellt då det kan tillkomma kostnader för restid samt milersättning.


Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
Observera att detta gäller generellt om inget annat står i den bekräftelse som mailas ut till dig i samband med din anmälan.

Helgkurs/två-dagarskurs/endagarskurs/Workshop:
Vid eventuell avbokning fram till fyra veckor innan kursstart betalas erlagd kursavgift tillbaka exklusive anmälningsavgiften.
Vid avbokning senare än fyra veckor innan kurs debiteras hela kursavgiften.
Vid sjukdom med läkarintyg erbjuds ombokning om det är möjligt exklusive anmälningsavgiften oavsett när avbokning sker.

Dag- / Kvällsevent
Vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan eventet debiteras hela avgiften.
Din anmälan anses bindande iom att du fått bekräfelse om plats på eventet. 

Observera: anmälan blir ömsesidigt bindande med undantag ångerrätten vid bekräftelse om kursplats. Detta gäller även om du fått godkänt på att erlägga kursavgiften kontant vid kursstart. Skulden ska då snarast regleras via angivet bankgiro.. Vid sjukdom se ovan.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:
Meddela mig inom 14 dagar efter det att jag har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs eller ett event.
Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen och muntligen.
Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vad du är anmäld till. Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften om du redan betalat den..
Om kursen har startat och du har deltagit vid minst ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.