<

Kort allmänt om hypnos  
Ordet hypnos kommer från grekiskan och betyder sömn men ändå så har inte hypnos tillståndet så mycket gemensamt med det vi kallar för sömn utan är mer likt vårt vakna tillstånd. Det finns inte heller någon vedertagen generell formulering till vad hypnos är. Däremot  så har det framkommit flera försök genom åren till definition och förklaringsmodeller till detta tillstånd. Själv så brukar jag uttrycka det så här "Hypnos är ett förändrat medvetande tillstånd mellan vakenhet och sömn där du lämnat ditt kritiska/logiska tänkande från ditt vakna tillstånd men ändå inte heller går in i den omedvetna sömnen. Det är porten till ditt undermedvetna/högre jag.
Det är viktigt att förstå att all hypnos är i grunden självhypnos. Du kan inte bli hypnotiserad om du inte själv vill det och du kan inte heller under hypnos förmås att göra något som strider mot din egna vilja. Du är alltid i full kontroll över dina egna tankar och ditt eget beteende. Hypnos är i sin tur heller inte en terapi form i sig utan ett tillstånd där du med fördel kan använda dig av olika terapier beroende på syfte.
Den stora fördelen med hypnos är att du kommer väldigt nära dina känslor och ditt undermedvetna och i det tillståndet så kan vi mycket lättare bearbeta känslor, påverka beteenden samt frigöra oss från mönster och präglingar som inte längre tjänar oss. 

Vetenskapligt om hypnos 
Från allt om vetenskap 29/11-2011

Om ni inte trodde att hypnos är ett verkligt förändrat medvetandetillstånd så har nu motsatsen bevisats.
Sakari Kallio vid Högskolan i Skövde kunde tillsammans med finska kolleger visa att en person under hypnos fick en stirrande blick, och samtidigt en tydlig förändring i ögats reflexmässiga rörelser.

Vad hypnos egentligen är för någonting har debatterats inom vetenskapen i över hundra år. Frågan är om det handlar om ett verkligt förändrat tillstånd i hjärnan, eller om det är en mental föreställning som sker i ett normalt vaket tillstånd.

Kallio använde sig av en person som är mycket mottaglig för hypnos, och som snabbt kan gå in i och ut ur tillståndet. Med hjälp av en högupplöst metod för att följa försökspersonens ögonrörelser kunde man se att hypnosen satte igång ett speciellt mönster i ögonrörelserna. Det här rörelsemönstret kunde ingen testad person åstadkomma i vaket tillstånd.

Sakari Kallio säger själv att det handlar om ett helt nytt medvetandetillstånd som tidigare varit okänt för vetenskapen.

Hypnos till terapi
Hypnos kan med fördel användas i olika terapier som till exempel.

Stressreducering, fördjupa avslappning, självkännedom, smärtlindring, eliminera rädslor och fobier, mot panikångest, ändra beteenden, öka självförtroende och självkänsla, medvetenhet, intuition mm.