<

Hypno specialterapi
I hypno specialterapin använder jag mig av flera olika terapeutiska tekniker under hypnos för att på bästa och snabbaste sätt hjälpa en klient. Oftast handlar det om att frigöra sig från gamla mönster och präglingar som inte längre tjänar en eller för att lösa upp en speciell eller specifik blockering som klienten har. Jag kan alltså använda mig av regressionsterapi, suggestionsterapi, olika healing tekniker samt samtalsterapi för att nå fram till orsaken till en blockering och där sedan vägleda klienten genom upplevelsen till ett frigörande och helande. När en blockering av ett större slag släpper och upplöses så upplever klienten ofta en stor känsla av frigörelse som öppnar upp en helt ny dimension i deras liv. Tid ca 90 min.  
Obs! Varje frigörelse process är helt individuell och personlig så antalet gånger man behöver gå kan variera men mellan 1-5 gånger brukar vara aktuellt.

Hypnos och suggestionsterapi
Hypnos och suggestionsterapin är ett kraftfullt redskap att använda sig av för stress reducering  eller för att förändra samt förstärka beteenden. I det hypnotiska tillståndet kan du få uppleva avslappning på en helt ny nivå. I hypnos och suggestionsterapin så går vi in och arbetar med att förstärka de positiva egenskaperna du vill komma åt. Det kan handla om att öka självkänslan/självförtroendet samt om att fördjupa lugn och avslappning. Det här är en utmärkt session för den som vill pröva på hypnos då den passar för alla och du kan även använda ditt friskvårdbidrag.
Du kan också få hjälp med någon annan positiv förändring i ditt liv som att sluta röka/snusa, gå upp eller ner i vikt, börja träna mm. Suggestionsterapin fungerar lika bra enskilt som i grupp. Tid 60 min.

Tidigare liv/regressionsterapi
Att göra en tidigare liv/regression är en otroligt spännande upplevelse och varje resa är unik.  Jag styr inte över vad du kommer att uppleva utan det som kommer det kommer. Vissa resor kan vara lätta och glädjefyllda medan andra kan vara betydligt tyngre med smärta och lidande. Allt beror på vilka erfarenheter du haft i den inkarnation du får uppleva. Det kan även vara så att du får uppleva liv mellan de olika liven som kan vara en fantastisk upplevelse. Mitt arbete som hypnos coach handlar om att vägleda dig på ett varsamt sätt in i hypnosen och igenom denna upplevelse så du känner dig trygg och omhändertagen i hela denna process. Men också för att lyfta de frågor som medför att du lär dig något från dessa upplevelser som kan gynna dig i ditt nuvarande liv.
Tidigare liv/regressionsterapin är även en kraftfull healing metod som kan hjälpa dig att bli medveten om och frigöra dig ifrån tidigare händelser och präglingar som påverkar dig negativt. Dessa präglingar kan vara sådant du upplevt under din uppväxt i ditt nuvarande liv eller i en tidigare  inkarnation. Händelser och präglingar av denna sort handlar nästan alltid om rädslor, tvivel, skam ,skuld, ångest, svartsjuka och andra negativa känslor som omedvetet präglats in i dig i tidig ålder och som faktiskt styr ända upp till 85% av ditt beteende idag. För att kunna utvecklas som människor och bli fullständigt fria så måste vi våga möta oss själva på ett djupare plan och där lösgöra dessa känslor. Först då kommer vi kunna ta tillbaka makten över våra egna liv och bli hela som människor. Tid ca 60-90 min.

Observera att det aldrig går att garantera någon en upplevelse av ett tidigare liv då det alltid är en fråga om hur lätt man har för att slappna av, släppa taget och känna tillit för processen. Med detta sagt så vill jag även påpeka att övning ger färdighet så varje gång man övar sig i hypnos så kommer man alltid närmare och får tydligare upplevelser.

Reiki 
Vid all reiki så fungerar jag endast som en kanal för den energin som reiki arbetar igenom. I olika länder hittar man olika benämningar på denna energi och några av dessa är chi, ki, qi och prana. Genom denna energi så kan din kropp få hjälp med läkning oavsett om du har fysiska eller psykiska obalanser. Som reikiterapeut  kan man aldrig lova eller förutse dess effekt eller verkan men de flesta upplever ändå en behaglig avslappning och ökat välmående efter en behandling. Vid en behandling är det vanligt att man kan uppleva värme, kyla, eller en pirrande känsla i olika delar av kroppen när energin arbetar. Det kan också hända att du får känslomässiga reaktioner som att du börjar skratta eller gråta men allt detta är helt naturligt.
När du får reiki så ligger du bekvämt inbäddad på en massagebänk med avslappnande musik i bakgrunden. Jag kommer att  lägga mina händer på olika delar av din kropp men aldrig på några intima delar. Reiki kan även genomföras helt utan fysisk kontakt och även på distans om så önskas. Från 30-60 min beroende på efterfrågan. 

Hypno reiki healing
Hypno reiki healing är en healing behandling med reiki som ges under hypnos. Genom hypnosen och den djupare avslappningen så förstärks healing energin och du blir mer mottaglig för dess påverkan. Jag vägleder dig via ett headset med min röst och bakgrundsmusik till ett tillstånd av hypnos/djupavslappning för att därefter påbörja healing behandlingen. 

Helande massage
Välgörande friskvårdsmassage kombinerat med reiki för att släppa på spänningar, öka blodcirkulationen, reducera stress samt minska på smärta och värk. Tid 30-60 min.  Kan också använda mig av vissa triggerpunkter och akupressurpunkter vid behov.